Nyheter

Ommålning fönster mot gården

Ommålning av utsida av fönster mot innergården kommer att pågå under några veckor med start 4 maj. Målarna kommer att behöva tillgång till lägenheten för att kunna måla undersidan av föstren.
 
Detaljerad tidplan kommer att läggas i er brevlåda av målarna. Var vänlig och plocka undan i fönstren och på balkonerna så att målarna kommer åt när det är dags.
 
Styrelsen
gm Gunnar Gustafsson

Vattenläckage lägenhet 151

Föreningen har fått ett vattenläckage i lägenhet 151 och 161 vid Packhusplatsen 4A.
Därför har den 20 april en byggnadsställning rests på gården. Reparation av ytterväggar och stuprör
kommer att ske omgående. Räkna med att ställningen kommer att stå där under några veckor.
 
Styrelsen
gm Gunnar Gustafsson

Motioner till Årsstämman

Årets stämma äger rum torsdag 14 maj och i digital form denna gång.

Har du förslag och synpunkter på förändringar / förbättringar inom Hembygden?

--> Kom in med en motion till stämman !!

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 28 april.

Motioner lämnas skriftligen i föreningens postfack Postgatan 3,

 

Styrelsen gm. Stefan Sundin

Årets föreningsstämma blir digital

Ordinarie föreningsstämma äger rum torsdagen den 14 maj, kl 18.30

Styrelsen har beslutat att under rådande omständigheter med corona-pandemin genomföra årets föreningsstämma i digital form.

Ett informationsmöte till hösten kommer att organiseras när omständigheterna så tillåter.

Digital form innebär att medlem från sin dator ansluter till ett virtuellt mötesrum på WebEx genom att klicka på en länk som distribueras via mail. Det kommer också att vara möjligt att ringa in till stämman från en telefon. Detaljerad instruktion kommer med inbjudan till stämman.

Medlem som önskar Årsredovisningen i sedvanlig pappersform till sin postlåda anmäler detta senast 16 april med ett mail till:   

Övriga kan hämta Årsredovisningen digitalt på Hemsidan (Föreningen / Ekonomi / Årsredovisnng 2019).

Inbjudan att motionera till stämman kommer i närtid att anslås på ytterdörrarna liksom på Hemsidan.

Styrelsen / gm. Stefan Sundin

Tillgång till gästlägenheten begränsad från Maj 4

Fr o m 4/5 har vi hantverkare på plats som behöver gästlägenheten för ombyte och pausutrymme. Detta sparar föreningen stora kostnader eftersom vi inte behöver hyra och placera en bod på vår innergård. Tyvärr innebär detta att medlemmar enbart kan boka fredag och lördagsdygn under denna tidsperiod. Vi är tacksamma om ni som bokar fredagsdygn kan kommunicera när ni behöver tillträde till lägenheten då våra hantverkare är här och vi behöver meddela dem när de inte längre har tillgång till gästlägenheten. Ett konkret exempel: Enligt våra bokningsregler har man tillgång till gästlägenheten från 14:00 på bokad dag. Vet man med sig att man inte behöver tillgång till gästlägenheten förrän 17:00 på fredag innebär det en stor lättnad för våra hantverkare. Alternativet som styrelsen först övervägde var att enbart tillåta uthyrning under lördagsdygnet för att undvika problem, men vill öppna upp för ett ansvarsfyllt uthyrande också för fredagsdygnet.

 

Leif-Olof Wallin

för Styrelsen BRF Hembygden