Nyheter

VÄRMESYSTEMET

Då det visat sig att några medlemmar för närvarande har en innetemperatur på 18-19 grader har QSEC ombetts att temporärt öka vatten-temperaturen i värmesystemet. På grund av arbetsbelasting kan det dröja några dagar innan de kan komma.

Vi vill också informera att vi fn inte genomför någon testperiod av det uppdaterade värmesystemet. Värmesystemet kan kalibreras till måltemperaturer först vid vintertemperatur utomhus. Därför bokade vi i september in QSEC till tredje veckan i januari och årets tidiga vinter kunde vi inte förutse.

Styrelsen

VÄRMESYSTEMET

Vi upplever just nu en för Göteborg något ovanlig köldknäpp och vårt ännu inte färdigt-justerade värmesysten prövas. Värt att beakta är att vid temperaturfall kan det ta lite tid innan värmesystemet anpassar sig.

QSEC återkommer under vecka tre i januari för att kalibrera samtliga element gentemot måltemperaturen max 22 grader. SMHI prognisticerar att temperaturen vänder uppåt i slutet av nästa vecka, så håll ut om ni tycker att det är lite kallt innomhus. Det kan också vara lämpligt att stänga ventilerna.

Eventuella problem och synpunkter till Stefan Sundin  070 550 3993 

Styrelsen

7-8/12 - Planerat elavbrott i de gemensamma utrymmena samt markarbeten vid P-Platserna.

Föreningen beslutade på föreningsstämman 21-05-20 att installera laddstolpar vid parkeringsplatserna på Packhusplatsen 4. För att kunna göra detta behöver elektrikern stänga av elcentralen som förser de gemensamma utrymmena med el. För att kunna göra markarbeten och installation av laddstolpar kommer P-platserna att vara avstängda under tiden. Detta innebär att:

 • Tisdag 7/12 kl 10:00 – Strömmen bryts till de gemensamma utrymmena.
  • Hissarna kan inte användas (dessa kommer att blockeras för säkerhets skull så ingen ”fastnar” under strömavbrottet).
  • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att fungera
 • Kan eventuellt påverka porten P4A men inpassering kan ske genom övriga portar. Porten Postgatan 3 går alltid att komma in igenom med lägenhetsnyckel.
  • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) under en kortare stund
  • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet
  • Efter en kortare stund kommer strömmen tillbaka i de allmänna utrymmena på Postgatan 1 och 3 samt Smedjegatan 3. Hissarna här blir återigen tillgängliga.
  • Strömavbrottet fortsätter i de allmänna utrymmena inklusive hissarna på Packhusplatsen 4A och B, som längst beräknat till 16:00.
 • Ingen parkering på parkeringsplatserna framför Packhusplatsen 4 från 6/12 23:30 till 8/12 17:00 p g a markarbete och installation laddstolpar.
 • Mer information om laddstolparna följer. Preliminär driftsättning är 2022-01-02.
 • Elektriker kommer att förbereda arbetet 3/12 och 6/12. I samband med borrning kan visst oljud uppstå.

 

Vid frågor, kontakta

Nyckel upphittad 28/11

Nyckel upphittad söndag kväll, 28/11, på parkeringsplatsen vid Packhusplatsen 4A. Återfås mot beskrivning av ”nyckelring”. Kontakta Tommy Randhem 0730-668480

Parkeringsplatserna framför 4A

P.g.a. av att obehöriga börjat utnyttja våra 3 parkeringsplatser framför 4A måste vi vidta åtgärder. Vi avser därför att be Securitas öka kontrollen av befintliga och giltiga P-tillstånd. Medlemmar uppmanas att ha P-tillståndet väl synligt vid framrutan.

Vi vill också påtala vikten av att samtliga medlemmar solidariskt respekterar vår gemensamt beslutade regel om max 1 timmes parkering. Den senaste tiden har det tyvärr förekommit en hel del "long stay".

Styrelsen