Nyheter

Vi behöver din feedback ang problem med saknade kanaler i TV-boxen och dålig bildkvalitet med extra Wi-Fi TV-brygga / Need your feedback on ongoing problem with TV-Box and optional Wi-Fi TV-bridge

Ett antal medlemmar har kontaktat styrelsen och har rapporterat i princip två problem:

 • TV 4, 7 och 12 saknas. För medlemmar som beställt utökade paket saknas även dessa kanaler
 • När TV-Boxen är ansluten till routern via en Wi-Fi TV-brygga (tilläggsutrustning) är bildkvaliteten oacceptabel jämfört med kabelanslutning.

Vi har eskalerat problemet till Bahnhof och Allente så att de driver detta till en lösning eftersom det inte ser ut att vara enstaka medlemmar som har problem utan att det är mer generiska problem.

Det skulle vara väldigt värdefullt om du som medlem kan skicka ett kort mail till info@brfhembygden så att vi kan få en bättre bild av problemet där du anger:

 • 3 siffrigt lägenhetsnummer
 • om du använder TV-Boxen eller inte
 • om du använder TV-Boxen, får du in alla basic kanalerna inkl TV4, 7 och 12?
 • om du använder TV-Boxen och har köpt till ytterligare kanaler/paket, får du in dessa?
 • ifall du använder TV-Boxen är den kabelansluten till routern eller använder du Wi-Fi TV-brygga från Allente?
 • om du du använder Wi-Fi TV-brygga från Allente till TV-boxen, hur fungerar detta
 • finns det några övriga problem, beskriv gärna så noggrant som möjligt.
 • om du har kontaktat kundtjänst – vilken/vilka och vad har varit din upplevelse

Som kortsiktig work around påminner vi om att Allente har en app (logotypen för appen är ”all” i vitt på en orange bakgrund när man söker efter den) som är tillgänglig på AppleTV, Chromecast, iPad, Android och de flesta smartTV-platformarna. Det går även att titta på TV i en browser när du är inloggad på Allentes mina sidor. För att skapa en inloggning till Allente  går du först till https://allente.se/gruppavtal-aktivera och anger serienumret på din TV-Box (står också på kvittensen men där saknas en inledande nolla ”0” så serienumret skall starta med 0) samt övrig information för att lägga upp dig som individuell kund. Sedan går du till https://www.allente.se/aktivera och följer anvisningarna för att skapa ett konto. På grund av GDPR har vi inte lämnat ut medlemmars namn och uppgifter till varken Bahnhof eller Allente, därav att ni måste självregistrera er hos dem.

 

Short translation in English: A number of members have reported problems in predominantly two areas:

 • TV 4, 7 and 12 missing. Members that have ordered extended packages are also missing these channels
 • When the TV-Box is connected to the router via a Wi-Fi TV-bridge (additional equipment ordered separately) the image quality is unacceptable compared to when using a cable.

We have escalated the problem to Bahnhof and Allente in order to drive this to a speedy resolution as this seems to be more generic problem and not something affecting individual members.

It would be highly valuable if you that are experiencing problems could please send a short  mail to info@brfhembygden indicating:

 • 3 digit appartment number
 • If you’re using the TV-Box or not
 • If you are using the TV-Box is it connected to the router via cable or are you using a Wi-Fi TV-bridge from Allente (purchased separately)
 • What kind of problems are you experiencing, please be as explicit as possible.
 • If you’ve contacted customer service, which one(s) and what’s been your experience?

As a short term work around we remind that Allente has an app (logotype for app is ”all” in white on an orange background when you search for it) that is available on AppleTV, Chromecast, iPad, Android and most smartTV-platforms. You can also watch TV i en browser when you’re logged into ”mina sidor” at allente.se. To create a login, first go to  https://allente.se/gruppavtal-aktivera and enter the serial number (”serienummer”) of your  TV-Box (also printed on the receipt but there is leading ”0” missing, the “serienumret” should start with 0) and additional information to establish you as an individual customer of Allente. Then you go to https://www.allente.se/aktivera and follow the directions to create an account.

Bredbandsbytet är nu klart / Broadband provider swap now complete

Vänligen följ anvisningarna i Bahnhofs välkomstbrev för att aktivera anslutningen

Please follow the directions in the Bahnhof welcome letter ro activate

Sista påminnelsen: Byte av Bredband och TV leverantörer 2024-01-31 / Final Reminder: Change of Broadband and TV providers 2024-01-31

Sidan på hemsidan under Mitt Boende / Föreningen som beskriver hur övergången kommer att gå till (eller här) är nu uppdaterad med ytterligare information. Du måste vara inloggad.

Sista utlämningstillfället för att kvittera ut ny utrustning i gästlägenheten / Final session to sign out new equipment in the guest appartment:

 • Jan 30 – 17:00 – 20:00 

Short translation in English: The updated page is now available on the homepage under Mitt Boende / Föreningen describing how the migration will take place (or here). You need to be logged in.

 

Uppdatering: Byte av Bredband och TV leverantörer 2024-01-31 / Update: Change of Broadband and TV providers 2024-01-31

Sidan på hemsidan under Mitt Boende / Föreningen som beskriver hur övergången kommer att gå till (eller här) är nu uppdaterad med ytterligare information. Du måste vara inloggad. En ny viktig punkt är:

Ny utrustning kan kvitteras ut i gästlägenheten / New equipment can be signed out in the guest appartment:

 • Jan 26 – 17:00 – 20:00
 • Jan 28 – 17:00 – 20:00
 • Jan 30 – 17:00 – 20:00

Short translation in English: The updated page is now available on the homepage under Mitt Boende / Föreningen describing how the migration will take place (or here). You need to be logged in. One of the most important new items is repeated above.

Innertemperaturen / Indoor temperature

Felundersökning beträffande fallande innertemperaturer genomförd och problemet förefaller ha varit smuts i Göteborg Energis anslutning till vår undercentral. Göteborg Energi var i går eftermiddag här och rengjorde sina ventiler och vi inväntar nu ett bättra inomhusklimat.

English version:
Actions related to the lowering indoor temperatures have now been taken. The problem appears to have been connected with dirt in some valves belonging to Gothenburg Energy. Cleaning is completed and we are now waiting for better indoor temperatures.