Nyheter

Farligt Avfallbilen kommer 25/3 till en korsning nära oss!

Farligt Avfallbilen finns mellan 19:00 och 19:45 på måndag 25/3 i korsningen Packhusplatsen/Kronhusgatan, ett kvarter mot Operan utefter det gröna planket sett från vår fastighet. Ett utmärkt tillfälle att bli av med sådant du inte får slänga i föreningens återvinningsrum. Återbruksbilen följer med.

OBS! Du kan också registrera dig för att få SMS när farligt avfallsbilen skall komma. Schema finns alltid på: goteborg.se/farligtavfallbilen .

Short translation in English: A truck from the municipality will be collecting hazardous waste (stuff you can't leave in our recycling room) on Monday March 25  between 19:00-19:45 at the intersection Packhusplatsen/Kronhusgatan.

Rökluckan på Smedjegatan 3 står öppen

Felet är noterat och felanmält. Förhoppningsvis blir det åtgärdat under måndagen.

Byte av elmätare pågår! /Change of electrical meters is ongoing

Vi har påträffat en elektriker och fått klart för oss att byte av elmätare pågår (utan någon förvarning som utlovats). Elektrikern har några mätare kvar att byta ikväll (för Packhusplatsen 4A och 4B) och fortsätter sedan imorgon bitti 07:30 med resten.

Byte av elmätare

Under de närmsta veckorna kommer Göteborg Energi el-hantverkare att byta ut elmätare. Lägenhetsinnehavare kommer att få närmare besked om när det är dags för respektive lägenhet.

Ingen aktivitet krävs av lägenhetsinnehavare. Men notera att strömmen kommer att brytas under själva bytet.

Uppdatering TV-box problematik och vikten av att felanmäla snarast / Update on TV-Box problems

Problematiken har eskalerats till Allentes tredjenivå support och tydligare instruktioner har tagits fram för deras kundtjänst. Allente har påbörjat proaktivt arbete med att ringa till medlemmar med utestående felanmälningar. Två medlemmar har rapporterat under dagen att deras problem har blivit framgångsrikt avhjälpta. 4 öppna felrapporter återstår och ytterligare 4 medlemmar som svarat på enkäten att de har problem har uppmanats att formellt felanmäla till Allente så att de finns i systemet. Vi vill uppmana alla medlemmar som upplever problem med TV-boxen och/eller TV-Bryggan (tillval) att kontakta Allentes kundtjänst under veckan så att problem finns loggade så vi gemensamt kan driva dem till en lösning. Då får vi också bild över eventuellt behov av alternativa lösningar.

  • Allentes kundtjänst nås på: 08-525 081 06  Öppettider: måndag-fredag kl. 8.00-19.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00

 

Det som framkommit under arbetet är främst:

  • Det är ett bra första steg är att få igång boxen med 20-meters kabeln på golvet så att den fungerar (eventuellt m h a deras kundtjänst). När den väl fungerar och alla kanaler är tillgängliga är nästa steg att ersätta kabeln med TV-Bryggan om sådan beställts. Vi har även fått mer dokumentation från Allente om hur TV-bryggan skall konfigureras och har integrerat den i vår egen installationsdokumentation: Koppla upp Bredband och TV_3.pdf

 

Viktigt att tänka på och allmän information:

  • TV-Boxen måste stå i läge IPTV (står den i streaming läge går det inte att få in 4/7/12 och TV-bryggan fungerar inte ordentligt)
  • Kabel till TV-Box eller TV-bryggan skall alltid sitta på LAN4-porten i routern (den gula längst bort från den blå porten där inkommande bredband sitter)
  • Kabeln till TV-Bryggan skall anslutas på LAN1 porten på bägge bryggenheterna
  • TV-Bryggan fungerar som bäst på upp till 15-20 meters avstånd. Vid problem, om möjligt, prova att sätta enheterna närmare varandra med hjälp av kabel på den ena eller båda sidor.
  • Lokalt väder och för SVT1 också nyheter finns på dessa kanaler:  315 – SVT1 Väst och 338 TV4 Väst i TV-boxen. För de som använder SVTplay appen finns Västnyheterna under Nyheter.
  • TV-Boxen stänger av sig själv efter ett antal timmars inaktivitet (energisparfunktion).
  • Med ett undantag har det inte varit konfigurationsproblem med routrar eller bredbandsnätet så här långt.

 

Short translation in English: None of our English speaking members have reported any problems so translation don’t seem necessary