Nyheter

Efterlyses (igen) - Ägaren till nu demonterad vit klädhylla

Den vita klädhylla som förra veckan dumpats ibland hushållssoporna har nu återfunnits i kärlet för metallförpackningar - denna gång demonterd till 3 delar. Dessa metallstycken hör inte hemma i källsorteringen i vårt soprum och har därför ställts ut i entreen i Smedjegatn 3.

Ägaren ombeds återigen att själv ta hand om de 3 hylldelarna på ett korrekt sätt. Vi refererar ånyo till vår hemsida: SOPRUM.

Styrelsen

 

Efterlyses - Ägaren till en stor vit klädhylla

En stor vit klädhylla har hittats bland restavfallet i soprummet. Då den absolut inte har något att göra bland hushållssoperna eller det källsorterade i vårt soprum återfinns den nu i entreen till Smedjegatan 3. Ägaren ombeds vänligt men bestämt att ta hand om den på ett korrekt sätt.

För mer information om vad som får slängas och inte i soprummet hänvisar vi till informationssidan på vår hemsida: Soprum

 

Styrelsen

Återvinningspråmen ligger vid Skeppsbron Lördag 22/5 10:00-12:00

Har du farligt avfall som du vill bli av med så ligger pråmen på plats vid Skeppsbron, vid värmekraftverket, ungefär där ångaren Bohuslän brukar ligga på vintern.

Mer information finns här: Återvinningspråmen

Föreningsstämma 2021 - Ny sida med all info

Det finns nu en ny sida med all information inför föreningsstämman 2021-05-20 på https://brfhembygden.se/mitt-boende/foreningsstamma-2 eller under Mitt Boende - Föreningen via menyerna. Här finns bl a en länk att klicka på för att delta samt korrigerad inloggningsinformation. Du hittar också handlingarna med informationen som kommer att presenteras så att du har möjlighet att läsa i förväg och ställa frågor på årsmötet. Framför allt förslaget om laddstolpar är ganska omfattande. Du måste vara inloggad som medlem för att kunna se och komma till sidan.

 

Väl mött!