Nyheter

Byte av elmätare

Under de närmsta veckorna kommer Göteborg Energi el-hantverkare att byta ut elmätare. Lägenhetsinnehavare kommer att få närmare besked om när det är dags för respektive lägenhet.

Ingen aktivitet krävs av lägenhetsinnehavare. Men notera att strömmen kommer att brytas under själva bytet.

Uppdatering TV-box problematik och vikten av att felanmäla snarast / Update on TV-Box problems

Problematiken har eskalerats till Allentes tredjenivå support och tydligare instruktioner har tagits fram för deras kundtjänst. Allente har påbörjat proaktivt arbete med att ringa till medlemmar med utestående felanmälningar. Två medlemmar har rapporterat under dagen att deras problem har blivit framgångsrikt avhjälpta. 4 öppna felrapporter återstår och ytterligare 4 medlemmar som svarat på enkäten att de har problem har uppmanats att formellt felanmäla till Allente så att de finns i systemet. Vi vill uppmana alla medlemmar som upplever problem med TV-boxen och/eller TV-Bryggan (tillval) att kontakta Allentes kundtjänst under veckan så att problem finns loggade så vi gemensamt kan driva dem till en lösning. Då får vi också bild över eventuellt behov av alternativa lösningar.

 • Allentes kundtjänst nås på: 08-525 081 06  Öppettider: måndag-fredag kl. 8.00-19.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00

 

Det som framkommit under arbetet är främst:

 • Det är ett bra första steg är att få igång boxen med 20-meters kabeln på golvet så att den fungerar (eventuellt m h a deras kundtjänst). När den väl fungerar och alla kanaler är tillgängliga är nästa steg att ersätta kabeln med TV-Bryggan om sådan beställts. Vi har även fått mer dokumentation från Allente om hur TV-bryggan skall konfigureras och har integrerat den i vår egen installationsdokumentation: Koppla upp Bredband och TV_3.pdf

 

Viktigt att tänka på och allmän information:

 • TV-Boxen måste stå i läge IPTV (står den i streaming läge går det inte att få in 4/7/12 och TV-bryggan fungerar inte ordentligt)
 • Kabel till TV-Box eller TV-bryggan skall alltid sitta på LAN4-porten i routern (den gula längst bort från den blå porten där inkommande bredband sitter)
 • Kabeln till TV-Bryggan skall anslutas på LAN1 porten på bägge bryggenheterna
 • TV-Bryggan fungerar som bäst på upp till 15-20 meters avstånd. Vid problem, om möjligt, prova att sätta enheterna närmare varandra med hjälp av kabel på den ena eller båda sidor.
 • Lokalt väder och för SVT1 också nyheter finns på dessa kanaler:  315 – SVT1 Väst och 338 TV4 Väst i TV-boxen. För de som använder SVTplay appen finns Västnyheterna under Nyheter.
 • TV-Boxen stänger av sig själv efter ett antal timmars inaktivitet (energisparfunktion).
 • Med ett undantag har det inte varit konfigurationsproblem med routrar eller bredbandsnätet så här långt.

 

Short translation in English: None of our English speaking members have reported any problems so translation don’t seem necessary

Vi behöver din feedback ang problem med saknade kanaler i TV-boxen och dålig bildkvalitet med extra Wi-Fi TV-brygga / Need your feedback on ongoing problem with TV-Box and optional Wi-Fi TV-bridge

Ett antal medlemmar har kontaktat styrelsen och har rapporterat i princip två problem:

 • TV 4, 7 och 12 saknas. För medlemmar som beställt utökade paket saknas även dessa kanaler
 • När TV-Boxen är ansluten till routern via en Wi-Fi TV-brygga (tilläggsutrustning) är bildkvaliteten oacceptabel jämfört med kabelanslutning.

Vi har eskalerat problemet till Bahnhof och Allente så att de driver detta till en lösning eftersom det inte ser ut att vara enstaka medlemmar som har problem utan att det är mer generiska problem.

Det skulle vara väldigt värdefullt om du som medlem kan skicka ett kort mail till info@brfhembygden så att vi kan få en bättre bild av problemet där du anger:

 • 3 siffrigt lägenhetsnummer
 • om du använder TV-Boxen eller inte
 • om du använder TV-Boxen, får du in alla basic kanalerna inkl TV4, 7 och 12?
 • om du använder TV-Boxen och har köpt till ytterligare kanaler/paket, får du in dessa?
 • ifall du använder TV-Boxen är den kabelansluten till routern eller använder du Wi-Fi TV-brygga från Allente?
 • om du du använder Wi-Fi TV-brygga från Allente till TV-boxen, hur fungerar detta
 • finns det några övriga problem, beskriv gärna så noggrant som möjligt.
 • om du har kontaktat kundtjänst – vilken/vilka och vad har varit din upplevelse

Som kortsiktig work around påminner vi om att Allente har en app (logotypen för appen är ”all” i vitt på en orange bakgrund när man söker efter den) som är tillgänglig på AppleTV, Chromecast, iPad, Android och de flesta smartTV-platformarna. Det går även att titta på TV i en browser när du är inloggad på Allentes mina sidor. För att skapa en inloggning till Allente  går du först till https://allente.se/gruppavtal-aktivera och anger serienumret på din TV-Box (står också på kvittensen men där saknas en inledande nolla ”0” så serienumret skall starta med 0) samt övrig information för att lägga upp dig som individuell kund. Sedan går du till https://www.allente.se/aktivera och följer anvisningarna för att skapa ett konto. På grund av GDPR har vi inte lämnat ut medlemmars namn och uppgifter till varken Bahnhof eller Allente, därav att ni måste självregistrera er hos dem.

 

Short translation in English: A number of members have reported problems in predominantly two areas:

 • TV 4, 7 and 12 missing. Members that have ordered extended packages are also missing these channels
 • When the TV-Box is connected to the router via a Wi-Fi TV-bridge (additional equipment ordered separately) the image quality is unacceptable compared to when using a cable.

We have escalated the problem to Bahnhof and Allente in order to drive this to a speedy resolution as this seems to be more generic problem and not something affecting individual members.

It would be highly valuable if you that are experiencing problems could please send a short  mail to info@brfhembygden indicating:

 • 3 digit appartment number
 • If you’re using the TV-Box or not
 • If you are using the TV-Box is it connected to the router via cable or are you using a Wi-Fi TV-bridge from Allente (purchased separately)
 • What kind of problems are you experiencing, please be as explicit as possible.
 • If you’ve contacted customer service, which one(s) and what’s been your experience?

As a short term work around we remind that Allente has an app (logotype for app is ”all” in white on an orange background when you search for it) that is available on AppleTV, Chromecast, iPad, Android and most smartTV-platforms. You can also watch TV i en browser when you’re logged into ”mina sidor” at allente.se. To create a login, first go to  https://allente.se/gruppavtal-aktivera and enter the serial number (”serienummer”) of your  TV-Box (also printed on the receipt but there is leading ”0” missing, the “serienumret” should start with 0) and additional information to establish you as an individual customer of Allente. Then you go to https://www.allente.se/aktivera and follow the directions to create an account.

Bredbandsbytet är nu klart / Broadband provider swap now complete

Vänligen följ anvisningarna i Bahnhofs välkomstbrev för att aktivera anslutningen

Please follow the directions in the Bahnhof welcome letter ro activate

Sista påminnelsen: Byte av Bredband och TV leverantörer 2024-01-31 / Final Reminder: Change of Broadband and TV providers 2024-01-31

Sidan på hemsidan under Mitt Boende / Föreningen som beskriver hur övergången kommer att gå till (eller här) är nu uppdaterad med ytterligare information. Du måste vara inloggad.

Sista utlämningstillfället för att kvittera ut ny utrustning i gästlägenheten / Final session to sign out new equipment in the guest appartment:

 • Jan 30 – 17:00 – 20:00 

Short translation in English: The updated page is now available on the homepage under Mitt Boende / Föreningen describing how the migration will take place (or here). You need to be logged in.