Nyheter

Batteribranden i en av lägenheterna på Postgatan 1 är släckt

Styrelsen står i kontakt med räddningstjänsten. Vad vi vet i skrivande stund är att branden är släckt och de fysiska personskadorna är begränsade till inandning av brandrök. Släckningsinsatsen gjordes med pulversläckare så vi befarar inte några vattenskador på underliggande lägenheter.

Dags att beställa nytt P-tillstånd för 2021-2022

Ansökan skall ha inkommit senast 2020-11-30 och nya tillstånd distribueras till resp postfack under december 2020. De existerande p-tillstånden går ut sista december 2020. 

Det finns nu en blankett under "Mitt boende - Boka och beställ" ( https://brfhembygden.se/mitt-boende/p-tillstand ) för att beställa P-tillstånd för de kommande två åren för att kunna stå på en av de tre platserna framför Packhusplatsen 4 i upp till en timme i mån av plats. Observera att det bara är du som medlem som har rätt att utnyttja platserna. Då vi är 50 lägenheter som samsas om de tre platserna är det viktigt av hänsyn till dina grannar att parkeringstiden begränsas. Fr o m 2021 kommer föreningen att ge striktare instruktioner till Securitas som bevakar parkeringen åt föreningen. Utgångna parkeringstillstånd kommer inte att accepteras alls efter 2021-01-31. Föreningen kommer att bli mer aktiv runt överutnyttjande av parkeringarna och överväger att implementera tekniska hjälpmedel för att hantera överutnyttjande.

De fullständiga reglerna för P-platserna är publicerade på hemsidan: https://brfhembygden.se/mitt-boende/parkeringsplats

Container för grovavfall finns tillgänglig november 7-8 utanför Packhusplatsen 4

P g a Covid-19 läget blir det ingen allmän städdag i höst heller. Styrelsen ombesörjer det nödvändigaste. Helgen 7-8 november finns en container uppställd framför porten Packhusplatsen 4. OBS! det är bara grovavfall som får slängas, inget farligt avfall. Är du osäker finner du kommunens sopsorteringsguide här: https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/sortera-avfall-hushallet/sorteringsguiden

 

M V H

 

Styrelsen

Farligt Avfallbilen kommer 1/10 till en korsning nära oss!

Farligt Avfallbilen finns mellan 17:00 och 17:45 på torsdag 1/10 i korsningen Packhusplatsen/Kronhusgatan, ett kvarter mot Operan utefter det gröna planket sett från vår fastighet. Ett utmärkt tillfälle att bli av med sådant du inte får slänga i föreningens soprum.

Beställning ny/uppdaterad namnskylt går nu att göra via hemsidan!

Digitaliseringsarbetet fortsätter och det går nu att beställa ny/uppdaterad namnskylt via hemsidan. Du hittar blanketten under "Mitt boende" eller direkt från denna länk: https://brfhembygden.se/mitt-boende/namnskylt-2

På beställningsblanketten framgår förenings policy för hur de enhetliga namnskyltarna kommer att framställas.