Nyheter

Returfraktsedlar från Telenor / Return shipping slips from Telenor

Returfraktsedlarna som vi har fått via brev från Telenor hänger ihop med bytet av bredbands och TV leverantör som vi informerade om på årsmötet i maj. Bytet kommer att ske i månadsskiftet januari/februari 2024. Vi återkommer med mer information lite närmare bytet. Returfraktsedlarna är till för att efter bytet returnera router, TV-box och eventuell Wi-Fi extender till Telenor då dessa är deras egendom.

Short translation in English: The return shipping slips from Telenor should be used to return the current broadband router, TV-box and Wi-Fi extender (if provided) to Telenor after we’ve moved over to our new providers of Internet and TV. This equipment belongs to Telenor. The switch over will take place end of January 2024. There will be more information closer to the switch over.

Uttag för grillplats nu på plats / Outlets for electric grills now in place

På årsmötet beslutades att inrätta en grillplats för medhavd elgrill på innergården. Eluttagen är nu på plats (se bild nedan). Dessa är avsäkrade med 16A var och tål alltså 3.680W styck. De matas via en jordfelsbrytare. Värt att notera är att om man överbelastar ett uttag så bryts strömmen till bägge. Dessa får bara användas av medlemmar till grillning. Längre till höger och längre ner finns ett ”enkel” uttag som endast kan användas till belysningen i vår julgran.

Short translation in English: At the annual meeting, it was decided to set up a grill area for bring your own electric grills in the courtyard. The electrical sockets are now in place (see picture below). These are fused with 16A each and thus can handle up to 3,680W each. Worth noting is that if you overload one outlet, the power to both is cut. These outlets may only be used by members for grilling. Further to the right and further down is a "single" outlet that must only be used for the Christmas tree lights.

 

Uppgradering av gästlägenheten / Upgrade of the guest appartment

Efter snart 20 år i tjänst får gästlägenheten en uppgradering/uppfräschning som innebär bland annat:

  • Avkontorisering – föreningens arkivskåp och multifunktionsskrivare har flyttat ut ur gästlägenheten
  • Nya belysningsarmaturer med dimmerfunktion
  • Ommålning av tak och väggar
  • Nya gardiner och andra textilier som filtar och prydnadskuddar
  • Mindre uppgraderingar som ny dammsugare mm

Fr o m 2024-01-01 höjs priset till 400.- per natt. Kom gärna förbi på glöggminglet och titta!

 

Short translation in English: After almost 20 years in service, the guest apartment is getting an upgrade/refresh which includes, among other things:

  • De-officed - the association's filing cabinet and multifunction printer have moved out of the guest apartment
  • New lighting fixtures with dimmer function
  • Painting of ceilings and walls
  • New curtains and other textiles
  • Minor upgrades such as a new vacuum cleaner etc

From 01/01/2024, the price to rent the guest apartment will be increased to SEK 400 per night.

Nya belysningsarmaturer i förråd under w49 / New lighting fixtures in common storage areas week starting December 4th

På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utreda om befintlig belysning i de tre gemensamma förrådsutrymmena, de två cykelförråden och återvinningsrummet kunde bytas till sensorstyrd belysning. Dessa armaturer är alla lysrörsarmaturer idag. Med tanke på att lysrör nu har säljstoppats (återförsäljare kan inte beställa ny av tillverkarna sedan 3 månader tillbaka), de drar relativt mycket el och är inte miljövänliga har styrelsen beslutat att byta ut dem mot LED-armaturer med inbyggd sensor. Detta arbete kommer att ske under vecka 49. De berörda medlemmar som har armaturer inne i sina förråd kommer att kontaktas separat för att bereda elektrikern tillgång till förråden.

Short translation in English: At the annual meeting, the board got an assignment to investigate changing the lighting in the common storage areas to sensor based lighting. The board has decided to swap out the outdated lighting fixtures with modern LED-fixtures with built in sensors. The work will take place during the week commencing December 4th. Members with storage units with lighting fixtures in them will be contacted separately about providing access for the electrician.