Nyheter

Innertemperatur / Indoor temperature

En del medlemmar har drabbats av lägre innertemperatur under den senast veckan. Problemet är felanmält till QSEC och vi förväntar oss åtgärd i närtid.

 

English version:
Some members have suffered from lower indoor temperature in the last week. The problem has been reported to QSEC and we are expecting action in the near future.

 

Innerstadskortet och dess förmåner/benefits 2024

Nu har innerstadskortet 2024 levererats till samtliga postfack. BRF Hembygden är medlem i föreningen Innerstaden som är en sammanslutning för företag och organisationer som verkar i innerstaden. En av förmånerna är att anställda i medlemsföretagen får rabatt i ett antal butiker i innerstaden t ex rabatt i många apotek på icke läkemedel, hos Kjell, Josephssons och Pelle P t ex. Den fullständiga listan finns nedan.

Var snälla och registrera er inte om ni ser något om detta på någon sida eller kortet. Det är egentligen avsett för butiksägare och har en del oönskade effekter som att din email adress blir synlig för alla samt att du får en massa utskick som kan upplevas som spamliknande etc.

Där det står företag på kortet fyller du bara i HEMBYGDEN.

Förmåner/Benefits:  Medlemsfavorer-2024-BRF.pdf 

Short translation in English: ”Innerstadskortet 2024” has been delivered to all mailboxes. BRF Hembygden is a member of the association “Innerstaden” that works for business and organizations in the city center. One of the benefits is that employees of the participating organizations receives discounts in a number of shops, restaurants, cafes etc. The complete list is above.

Please don’t register for the app. Where it says “företag” on the card, just fill in “Hembygden”

Byte av Bredband och TV leverantörer 2024-01-21 / Change of Broadband and TV providers 2024-01-31

Det finns nu en ny sida på hemsidan under Mitt Boende / Föreningen som beskriver hur övergången kommer att gå till eller här. Du måste vara inloggad.

 

Short translation in English: A new page is now available on the homepage under Mitt Boende / Föreningen that describes how the migration will take place, or here. You need to be logged in.

Påminnelse om regler för P-Platser / Reminder of rules for parking spaces

En liten påminnelse inför storhelgerna om de regler som gäller för utnyttjande av de tre gemensamma P-Platserna framför Packhusplatsen 4A:

  • Parkeringstiden är max 60 minuter.
  • Platserna får enbart utnyttjas av medlem, inte för besökande
  • Det finns speciella ”hantverkarkort” som kan lånas av Stefan Sundin vid behov
  • Kör fram ordentligt om du står på ytterplatserna, speciellt den mot Postgatan så att vi får plats med 3 bilar. Det är centrum på hjulaxeln som skall vara på rätt sida markeringen (se bild nedan).

 

Short translation in English: A reminder of the rules for using the three parking spaces infront of Packhusplatsen 4A:

  • Maximum parking time is 60 minutes
  • Parking space may only be used by members, not visitors
  • There are special “craftsmen” cards that can be borrowed from Stefan Sundin if needed
  • Pull forward if you’re using the outermost spaces in order to make space for three cars. It’s the center of the wheel axis that needs to be inside the parking line (see photo above).

 

 

 

Nya belysningsarmaturer i förråd installerade / New lighting fixtures in common storage areas now installed

Arbetet med att byta ut gamla lysrörsarmaturerna i de tre gemensamma förrådsutrymmena, de två cykelförråden och återvinningsrummet till sensorstyrd belysning är nu klart sånär som på en mindre komplettering. Varje armatur tänds separat när den detekterar rörelse och lyser i 5 minuter efter sista rörelsedetektering, därefter går den ned till ”ledljus” i 30 minuter innan den slocknar helt. Det finns inga strömbrytare längre för att slå på/av ljuset i dessa förråd. Förrådet in till vänster i entrén Packhusplatsen 4B skall snart kompletteras med ytterligare en armatur innanför dörren så att det blir ljust med en gång (som det är nu får man gå in i korridoren ett par meter innan den första lampan känner av närvaro).

Short translation in English: The installation of new sensor-based lighting fixtures in the common storage areas is now almost complete. Each lighting fixture is illuminated when it detects movement and will stay on for 5 minutes after the last detection before going down to 10% for another 30 minutes and then turn off completely. There are no longer any switches to operate. The storage area to the left in the entrance of Packhusplatsen 4B will soon get an additional lighting fixture immediately inside the door (as it is right now, you have to walk a couple of meters into the corridor before the first fixture detects movement).