Nyheter

Innerstadskortet och dess förmåner/benefits 2023

Nu har innerstadskortet 2023 levererats till samtliga postfack. BRF Hembygden är medlem i föreningen Innerstaden som är en sammanslutning för företag och organisationer som verkar i innerstaden. En av förmånerna är att anställda i medlemsföretagen får rabatt i ett antal butiker i innerstaden t ex rabatt i många apotek på icke läkemedel, hos Kjell, Josephssons och Pelle P t ex. Den fullständiga listan finns nedan.

Var snälla och registrera er inte om ni ser något om detta på någon sida eller kortet. Det är egentligen avsett för butiksägare och har en del oönskade effekter som att din email adress blir synlig för alla samt att du får en massa utskick som kan upplevas som spamliknande etc.

Där det står företag på kortet fyller du bara i HEMBYGDEN.

Förmåner/Benefits: Medlemsfavörer 2023.pdf  

”Innerstadskortet 2022” has been delivered to all mailboxes. BRF Hembygden is a member of the association “Innerstaden” that works for business and organizations in the city center. One of the benefits is that employees of the participating organizations receives discounts in a number of shops, restaurants, cafes etc. The complete list is above.

Please don’t register for the app. Where it says “företag” on the card, just fill in “Hembygden”

Sista påminnelsen - Nedstängning av vårt gamla kabel-TV nät sker vid årsskiftet

Om någon mot förmodan har en TV som fortfarande är kopplad till det gamla kabel-TV nätet via en antennkabel så är det hög tid att flytta över den till vår Bredbands-TV lösning från Telenor som installerades i början på 2019. Den gamla kabel-TV utrustningen kommer att försvinna vid årsskiftet. Mer information om vår bredbands-TV lösning finns på hemsidan ( https://brfhembygden.se/mitt-boende/bredband ).

Our old cable-TV network will be de-commisioned next week. If you're using an old antennae cable, you need to connect it to the broadband TV box or use an Apple TV or Chromecast stick. More information in Swedish only on our homepage ( https://brfhembygden.se/mitt-boende/bredband ).

P-tillstånd för 2023-2024

Nya P-tillstånd för perioden 2023-2024 gällande föreningens tre P-platser finns i postfacken för de medlemmar som innehar P-tillstånd. Vi ber er tillse att de gamla P-tillstånden.slängs bort.

Styrelsen

Fel på belysningen i hissen Smedjegatan 3 - Felanmält

Felet är anmält och servicegivaren skickar ut personal så fort det går.

Brf Hembygden höjer månadsavgiften fr.o.m. januari 2023

Brf Hembygden höjer månadsavgiften fr.o.m. januari 2023.

Efter 10 år med oförändrade månadsavgifter, fr.o.m. 2013 t.o.m. 2022, har styrelsen beslutat att höja avgifterna med +10% fr.o.m. januari 2023. Med ett starkt ekonomiskt ingångsläge 2013, har vi under 10-års tid lyckats absorbera årliga mindre kostnadsökningar utan avgiftshöjningar. Nu står vi inför större kostnadsökningar på grund av hög inflation. Räntekostnaden på våra lån ökar med ca 200,000 kr mellan budget 2023 och utfall 2021. Dessutom har de sammanlagda kostnaderna för el, avfall, vatten och avlopp ökat med 14% under det senaste året, tillkommer ökade kostnader för reparationer och underhåll. Avgiftshöjningen om +10% ger föreningen ca 336,000 kr i ökade intäkter.

Brf Hembygden is increasing the monthly fee as from January 2023

Brf Hembygden has decided to increase the monthly fee for our community with +10 % as from January 2023. After 10 years of unchanged fees, from 2013 to 2022, we need to take this step in order to keep a sound financial status. Reasons for the increase are the current high inflation, higher interest rates and higher costs for all services, e.g., heating, water, electricity, maintenance, repairs etc.

Styrelsen