Nyheter

Gott Nytt År 2022 !!

Vi tackar medlemmarna för det gångna året och tillönskar alla ett Gott Nytt År 2022 !!

Om ni finner det lite svalt innomhus så hav förtröstan - den 20 och 21 januari är QSEC på sajten igen för det sista steget i uppgraderingen av värmesystemet. Mer info om detta kommer i postfacket inom kort.

Styrelsen

Laddning av bil tillgänglig från 22-01-03

Laddstolparna är på plats och allt är inkopplat. Första vardagen på det nya året kör vi igång, måndag 3/1. Här kan du läsa om hur du skaffar abonnemang/avtal, priser, regler, bruksanvisningar mm.

 

Uppdatering runt laddstolpsinstallationen

Det planerade elavbrottet är nu klart och samtliga 5 hissar är nu igång igen. Dock har vi noterat att 3 rökluckor öppnats under elavbrottet och fastighetsskötare är på väg för att stänga dessa igen.

Tyvärr har det hårda vädret gjort att marken var för frusen i morse för att göra markarbetena. Dessa kan förhoppningsvis göras måndag-tisdag i nästa vecka (13-14/12). Det är fritt fram att parkera framför Packhusplatsen 4 enligt gällande regler, dock kommer platserna återigen att stängas av på söndag kväll till tisdag eftermiddag.

Message in English for our English speaking members:

The power cut is over and elevators restored to operation again. Three smoke hatches has opened during the powercut and our maintenance company is on their way to close them.

The frost made it impossible to do the digging outside of Packhusplatsen 4. A new attempt will be made Monday-Tuesday next week. Parking is permitted again but will be blocked Sunday evening - Tuesday afternoon. 

VÄRMESYSTEMET

Då det visat sig att några medlemmar för närvarande har en innetemperatur på 18-19 grader har QSEC ombetts att temporärt öka vatten-temperaturen i värmesystemet. På grund av arbetsbelasting kan det dröja några dagar innan de kan komma.

Vi vill också informera att vi fn inte genomför någon testperiod av det uppdaterade värmesystemet. Värmesystemet kan kalibreras till måltemperaturer först vid vintertemperatur utomhus. Därför bokade vi i september in QSEC till tredje veckan i januari och årets tidiga vinter kunde vi inte förutse.

Styrelsen

VÄRMESYSTEMET

Vi upplever just nu en för Göteborg något ovanlig köldknäpp och vårt ännu inte färdigt-justerade värmesysten prövas. Värt att beakta är att vid temperaturfall kan det ta lite tid innan värmesystemet anpassar sig.

QSEC återkommer under vecka tre i januari för att kalibrera samtliga element gentemot måltemperaturen max 22 grader. SMHI prognisticerar att temperaturen vänder uppåt i slutet av nästa vecka, så håll ut om ni tycker att det är lite kallt innomhus. Det kan också vara lämpligt att stänga ventilerna.

Eventuella problem och synpunkter till Stefan Sundin  070 550 3993 

Styrelsen