Nyheter

Påminnelse om digital Föreningsstämma Torsdag 28/5 kl 18:30

Styrelsen påminner om den digitala föreningsstämman nu på torsdag 28/5 kl 18:30.

All information finns på digital föreningsstämma 2020 (du måste vara inloggad på hemsidan för att se sidan).

Väl mött!

Styrelsen 

 

Föreningsstämman framflyttad p g a bredbandsproblem hos Telenor

Då Telenors bredbandsnät i bostadsrättsföreningen och kringliggande område legat nere sedan lunchtid idag har styrelsen beslutat att flytta fram föreningsstämman 14 dagar till 20-05-28 kl 18:30 så att så många medlemmar som möjligt kan delta. Vi beklagar det inträffande som står helt utanför föreningens kontroll.

Styrelsen

BRF Hembygden

Uppdaterad agenda föreningsstämma nu tillgänglig

En uppdaterad agenda finns nu tillgänglig på sidan för den digitala föreningsstämman 2020. Du måste vara inloggad som medlem på hemsidan för att komma åt den (går också bra att navigera till den från hemsidan - Mitt boende - Föreningen - Föreningsstämma 2020. Där ligger det material som styrelsen kommer att gå igenom på föreningsstämman för er som vill läsa på lite i förväg eller för er som väljer att enbart ringa in så kan ni följa med i PDFen. Där finns även lite om "Housekeeping" för att vi skall få den digitala stämman att fungera samt en sida om felsökning om det strular med WebEx.

Väl Mött 200514 kl 18:30

Styrelsen

Kallelsen till Föreningsstämman 2020-05-14, kl 18:30 har nu gått ut som epost till alla medlemmar

Information och årsmöteshandlingar finns  på föreninsstämma 2020. Du måste vara inloggad som medlem för att komma åt sidan. Du kan även navigera hit från hemsidan - Mitt Boende - Föreningen - Föreningsstämma 2020 

 

Väl Mött!

Styrelsen

Ommålning fönster mot gården

Ommålning av utsida av fönster mot innergården kommer att pågå under några veckor med start 4 maj. Målarna kommer att behöva tillgång till lägenheten för att kunna måla undersidan av föstren.
 
Detaljerad tidplan kommer att läggas i er brevlåda av målarna. Var vänlig och plocka undan i fönstren och på balkonerna så att målarna kommer åt när det är dags.
 
Styrelsen
gm Gunnar Gustafsson