Nyheter

Planerat elavbrott i de gemensamma utrymmena på Packhusplatsen 4A och 4B på onsdag augusti 12 under ca 30 minuter mellan ca kl 10.00 till 11.00

Föreningen behöver dra fram mer el till fjärrvärmecentralen och för att kunna göra detta behöver elektrikern stänga av elcentralen som förser de gemensamma utrymmena med el i dessa två trappuppgångar vilket innebär att:

 • Hissarna inte kan användas under denna tid (dessa kommer att blockeras för säkerhets skull så ingen ”fastnar” under strömavbrottet)
 • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att funka
 • Kan eventuellt påverka porten P4A men inpassering kan ske genom övriga portar
 • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) i dessa två trappuppgångar
 • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet
 • Påverkar EJ övriga tre trappuppgångar
 • I samband med borrning kan visst oljud uppstå

Porten Postgatan 3 fungerar som vanligt igen

Det går återigen att öppna porten på Postgatan 3 med tag och via porttelefon.

Justerat protokoll från Föreningsstämman finns nu tillgängligt

Det justerade protokollet från Föreningsstämman 28 maj, 2020, finns nu tillgängligt på sidan för föreningsstämman 2020: https://brfhembygden.se/mitt-boende/foreningsstamma-2 - Du måste vara inloggad som medlem för att komma åt sidan och protokollet.

M V H

Styrelsen 

Nyckel och tag beställning flyttar in på hemsidan

Som ett led i vår fortsatta digitalisering flyttar nu beställning av nycklar samt inpasseringstagar in på hemsidan under Mitt Boende på hemsidan. Du måste vara inloggad som medlem för att komma åt dessa tjänster. Under "Nyckelbricka/tag för inpassering" går det att dels begära "upplåsning av spärrad tag p g a för många felaktiga kodinslag", spärr av borttappad tag, ersättningstag såväl som ny extra tag.

Styrelsen

gm Leif-Olof Wallin

"Summer Special" på hyra av Gästlägenheten

Bygg och målningsaktiviteterna går nu in i en slutfas och beräknas vara klara 10:e Juli. Under veckorna disponerar våra hantverkare gästlägenheten, vilket innebär att föreningen slipper hyra och ställa upp en bod mm. Som en liten kompensation för de som vill hyra gästlägenheten på helgerna och kan acceptera att lägenheten kanske inte är lika exemplarisk städad som vanligt gäller fram till och med 11:e juli:

 • Hyr du juni 13, 27 eller juli 4 gäller att du disponerar gästlägenheten från fredag kl 18:00 till Söndag kl 18:00 men betalar bara för ett dygn (300.-)
 • Hyr du Midsommarafton (Juni 19) disponerar du gästlägenheten från torsdag kväll 18:00 till lördag kl 12:00. 
 • Hyr du Midsommardagen (Juni 20) disponerar du gästlägenheten från lördag kl 14:00 till söndag kl 18:00
 • Hyr du lördagen Juli 11 disponerar du gästlägenheten från fredag kväll kl 18:00 till söndag kl 12:00 

Styrelsen

gm Leif-Olof Wallin