Nyheter

Porttelefonen vid Smedjegatan 3 ur funktion - tagläsaren fungerar dock.

Under kvällen/natten till tisdag 29/12 blev porttelefonen vandaliserad och hängde bara i ett par kablar.

Reparatör har vid lunchtid 29/12 varit ute och fått igång tagläsaren samt monterat tillbaka porttelefonen. Själva porttelefondelen gick inte att få igång utan reservdelar som beräknas komma efter nyår. Innan detta är åtgärdat fungerar porttelefonen inte alls utan medlem får gå ner och hämta eventuella gäster vid porten.

 

Västra Nordstan – Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan

Det föreligger sedan 2019 en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret, SBK, beträffande påbyggnad av två våningsplan på fastigheten direkt angränsande till våra adresser Postgatan 1 och 3. Styrelsen har redan en gång 2019 reserverat sig emot ett beviljande av bygglovsansökan. Efter en remissrunda och intern bearbetning inom Göteborgs Stad av samtlig respons har det inbjudits till ytterligare en möjlighet för intressenter att yttra sig. Är du intresserad av att läsa Brf Hembygdens svar till SBK 2019 resp senast från17 december 2020 klickar du på länken här.

 

Här är en länk till kommunens sida om ärendet med fullständig dokumentation.

 

Styrelsen

gm Stefan Sundin

Soprummet och farligt avfall

Det enda farliga avfallet som får lämnas i sop/återvinningsrummet är glödlampor och hushållsbatterier i avsedda boxar på golvet. Allt annat farligt avfall är resp medlems ansvar att antingen lämna på kommunens återvinningscentraler eller när Farligt Avfallbilen stannar i kvarteret två gånger per år. Mer information finns på soprumssidan under Mitt boende - Regler på hemsidan: https://brfhembygden.se/mitt-boende/soprum

Påminnelse: Dags att beställa nytt P-tillstånd för 2021-2022

I skrivande stund har det inkommit 30 ansökningar av 50 möjliga så vi passar på att påminna om att ansökan skall ha inkommit senast 2020-11-30 och nya tillstånd distribueras till resp postfack under december 2020. De existerande p-tillstånden går ut sista december 2020. Det finns en blankett under "Mitt boende - Boka och beställ" för att beställa P-tillstånd för de kommande två åren för att kunna stå på en av de tre platserna framför Packhusplatsen 4 i upp till en timme i mån av plats. Observera att det bara är du som medlem som har rätt att utnyttja platserna. Då vi är 50 lägenheter som samsas om de tre platserna är det viktigt av hänsyn till dina grannar att parkeringstiden begränsas. Fr o m 2021 kommer föreningen att ge striktare instruktioner till Securitas som bevakar parkeringen åt föreningen. Utgångna parkeringstillstånd kommer inte att accepteras alls efter 2021-01-31. Föreningen kommer att bli mer aktiv runt överutnyttjande av parkeringarna och överväger att implementera tekniska hjälpmedel för att hantera överutnyttjande. De fullständiga reglerna för P-platserna är publicerade på hemsidan under "Mitt boende - Regler"

Batteribranden i en av lägenheterna på Postgatan 1 är släckt

Styrelsen står i kontakt med räddningstjänsten. Vad vi vet i skrivande stund är att branden är släckt och de fysiska personskadorna är begränsade till inandning av brandrök. Släckningsinsatsen gjordes med pulversläckare så vi befarar inte några vattenskador på underliggande lägenheter.