Nyheter

Förändring av betalning av avgifter till föreningen

Vår redovisningsbyrå, Revisorsringen, som hanterat vår ekonomi inkl utskick av avgiftsavier har gått upp i Nabo. Som ett resultat av detta går de nu över till att använda Nabos plattform för ekonomi och utskick av avier. När avin för oktober månads avgift kommer så kommer den att se lite annorlunda ut än förut och förändringarna i korthet är:

  • Det kommer att komma en avi per månad
  • Den skall betalas till ett nytt bankgironummer
  • Första avin måste betalas manuellt. Eventuellt autogiro följer inte med över till det nya bankgironumret. Du måste själv lägga upp nytt autogiro eller e-faktura medgivande enligt bifogade anvisningar.
  • En aviseringsavgift om 29 kr kommer att tas ut från den trejde aviseringen om du inte valt något annat aviseringssätt än pappersfaktura.

Här är de fullständiga anvisningarna.

Paraply som metallförpackning

Någon har stoppat ner ett avdankat trasigt svart paraply i kärlet för metallförpackningar. Det trasiga paraplyt finns nu i entreen i Smedjegatan 3 och vi ber ägaren att ta hand om det på ett korrelt sätt.

Vid varje höst- och vårstädning ställer vi upp en contaner framför huvudentreen Pplatsen 4, där medlemmarna kan stoppa ner det man vill bli av med. (Undantag färger, kemikalier odyl.) Nästa tillfälle med container blir vid helgen 6 - 7 november.

Styrelsen

Efterlyses (igen) - Ägaren till nu demonterad vit klädhylla

Den vita klädhylla som förra veckan dumpats ibland hushållssoporna har nu återfunnits i kärlet för metallförpackningar - denna gång demonterd till 3 delar. Dessa metallstycken hör inte hemma i källsorteringen i vårt soprum och har därför ställts ut i entreen i Smedjegatn 3.

Ägaren ombeds återigen att själv ta hand om de 3 hylldelarna på ett korrekt sätt. Vi refererar ånyo till vår hemsida: SOPRUM.

Styrelsen

 

Efterlyses - Ägaren till en stor vit klädhylla

En stor vit klädhylla har hittats bland restavfallet i soprummet. Då den absolut inte har något att göra bland hushållssoperna eller det källsorterade i vårt soprum återfinns den nu i entreen till Smedjegatan 3. Ägaren ombeds vänligt men bestämt att ta hand om den på ett korrekt sätt.

För mer information om vad som får slängas och inte i soprummet hänvisar vi till informationssidan på vår hemsida: Soprum

 

Styrelsen