Nyheter

Motioner till Årsstämman

Torsdag 20.5 kl 18.30 äger ordinarie Föreningsstämma i Brf Hembygden rum.

Stämman kommer detta år att genomföras i digital form.

Har du förslag på förändringar / förbättringar inom Brf Hembygden - skicka in en motion till stämman!

Motioner skiclas till    senast onsdag 28.4.

Styrelsen

Inbrottsförsök avvärjt

Medlemmen Jan Näzell kunde på fredagseftermiddagen 9.4 avvärja ett planerat inbrottsförsök. Jan noterade en liten placerad sten som blockerade låskolven något i ytterdörren till Postgatan 3. Dock, för att kunna placera en liten sten i låset måste gärningsmannen först komma in i fastigheten.

Den här typen av försök att stjäla cyklar eller vad den än må vara kan vi bara undvika genom ett gemensamt agerande;

* Släpp inte in obekanta och känner ni inte igen personen så be vederbörande att själv kontakta den som skall besökas.

* Var uppmärksam vid automatöppningen vid Smedjegatan 3. Här kan någon obehörig lätt smita in.

* Släpp inte in någon obekant som ringer på porttelefonen.


Styrelsen gm. Stefan Sundin

Bortforsling av cyklar

Styrelsen avser att vid städdagen den 17 april frakta bort gamla omärkta cyklar vilka förefaller sakna ägare. För några år sedan ställde vi ner ett antal cyklar i källarutrymmet under Postgatan 3 och hittills har de inte efterfrågats. Dessa blir borttransporterade om ingen anmäler sitt intresse.

Har du en cykel som du tror tillhör skaran i nämnda källarutrymme och vill behålla cykeln, kontakta undertecknad.

Styrelsen gm. Stefan Sundin    (0705503993  /  )

Cykelstöld på innergården

En medlem boende på Packhusplatsen 4B har fått sin cykel stulen den senaste veckan, någon gång mellan tisdag och lärdag.
Cykeln var parkerad i ställ utanför 4B.

Detta bekräftar återigen vad styrelsen vid ett flertal tillfällen bett medlemmarna vara observanta med, nämligen;
"Släpp inte in obekanta personer som du inte känner igen när du passerar in genom någon av våra entredörrar".

Styrelsen gm. Stefan Sundin

 

Nytt datum för linjemålning av P-Platser - mars 17

P g a vädret är linjemålningen av P-platserna utanför Packhusplatsen 4 flyttad till onsdag mars 17. Platserna kommer att spärras av fr o m 20.00 på tisdag, mars 16.