Nyheter

Grillplatsen nu ordnad

Grillplatsen som föreningsstämman 2023 beslutade om är nu på plats. Se mer information här: Regler för grillplatsen

The barbecue place is now in operation in the courtyard. Bring your own electric grill and enjoy. Put it on the designated table and connect it to one of the two outlets in the black "pole" to the left of the table. Full rules (available in Swedish only) :  Rules for the barbecue place

Föreningsstämma 2024 / Annual Association Meeting 2024

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BRF HEMBYGDEN

Torsdagen den 23 maj 2024, kl. 18.30          
    

Årets stämma kommer att äga rum på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, kl 18.30.

Info. skylt vid hissen alternativt fråga i receptionen.


Fullständig kallelse, dagordning med bilagor och årsredovisning finns att hämta på hemsidan under Mitt boende / Föreningsstämma 2024 (du måste vara inloggad) eller här.

 

Summary in English: This year's annual association meeting for BRF Hembygden will take place at Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26 at 18:30. The meeting will be conducted in Swedish. All supporting documents (in Swedish only) is available here.

Påminnelse idag/Reminder today: Kort strömavbrott i allmänna utrymmen (inkl hissar) söndag 5/5 kl 15:00-15:01 – Short powercut in public spaces (including elevators) on May 5th at 15:00-15:01

Vi behöver starta om lastbalanseraren för laddstolparna. För att göra detta måste strömmen till de allmänna utrymmena brytas tillfälligt. Detta innebär att:

 • Söndag 5/5 kl 15:00 – Strömmen bryts till de gemensamma utrymmena och kommer åter inom några sekunder.
  • Hissarna bör inte användas under denna tid.
  • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att fungera.
  • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) under en kortare stund
  • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet

Vid frågor, kontakta 

Short translation in English: The electricity to the common areas will be cut on Sunday May 5th at 15:00 and will return almost immediately. This means:

 • Sunday May 5th at 15:00, the power will be cut.
  • Elevators will not work
  • Lights in the common areas will not work
  • May impact the broadband and TV for all apartments in the association.
  • Will not affect electricity to the individual appartments.

For questions, please contact 

Kort strömavbrott i allmänna utrymmen (inkl hissar) söndag 5/5 kl 15:00-15:01 – Short powercut in public spaces (including elevators) on May 5th at 15:00-15:01

Vi behöver starta om lastbalanseraren för laddstolparna. För att göra detta måste strömmen till de allmänna utrymmena brytas tillfälligt. Detta innebär att:

 • Söndag 5/5 kl 15:00 – Strömmen bryts till de gemensamma utrymmena och kommer åter inom några sekunder.
  • Hissarna bör inte användas under denna tid.
  • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att fungera.
  • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) under en kortare stund
  • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet

Vid frågor, kontakta 

Short translation in English: The electricity to the common areas will be cut on Sunday May 5th at 15:00 and will return almost immediately. This means:

 • Sunday May 5th at 15:00, the power will be cut.
  • Elevators will not work
  • Lights in the common areas will not work
  • May impact the broadband and TV for all apartments in the association.
  • Will not affect electricity to the individual appartments.

For questions, please contact