Nyheter

Grandab har fått avslag på sin bygglovsansökan i Mark- och Miljööverdomstolen

Igår blev det klart att Grandab fått avslag på sin bygglovsansökan i Mark- och Miljööverdomstolen avseende att bygga ett hotell intill oss (mål P 15028-22).

Vi beklagar utfallet i domstolen och nu återstår att se vad som kommer att hända med grannfastigheten.

 
Styrelsen
gm Stefan Sundin