Nyheter

7-8/12 - Planerat elavbrott i de gemensamma utrymmena samt markarbeten vid P-Platserna.

Föreningen beslutade på föreningsstämman 21-05-20 att installera laddstolpar vid parkeringsplatserna på Packhusplatsen 4. För att kunna göra detta behöver elektrikern stänga av elcentralen som förser de gemensamma utrymmena med el. För att kunna göra markarbeten och installation av laddstolpar kommer P-platserna att vara avstängda under tiden. Detta innebär att:

 • Tisdag 7/12 kl 10:00 – Strömmen bryts till de gemensamma utrymmena.
  • Hissarna kan inte användas (dessa kommer att blockeras för säkerhets skull så ingen ”fastnar” under strömavbrottet).
  • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att fungera
 • Kan eventuellt påverka porten P4A men inpassering kan ske genom övriga portar. Porten Postgatan 3 går alltid att komma in igenom med lägenhetsnyckel.
  • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) under en kortare stund
  • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet
  • Efter en kortare stund kommer strömmen tillbaka i de allmänna utrymmena på Postgatan 1 och 3 samt Smedjegatan 3. Hissarna här blir återigen tillgängliga.
  • Strömavbrottet fortsätter i de allmänna utrymmena inklusive hissarna på Packhusplatsen 4A och B, som längst beräknat till 16:00.
 • Ingen parkering på parkeringsplatserna framför Packhusplatsen 4 från 6/12 23:30 till 8/12 17:00 p g a markarbete och installation laddstolpar.
 • Mer information om laddstolparna följer. Preliminär driftsättning är 2022-01-02.
 • Elektriker kommer att förbereda arbetet 3/12 och 6/12. I samband med borrning kan visst oljud uppstå.

 

Vid frågor, kontakta