Samtliga lägenheter i BRF hembygden är kopplat till ett gemensamt fjärrvärmesystem. Under 2021 avser föreningen att göra en större översyn av värmesystemet med byte av termostater och intrimning och balansering av systemet för att optimera såväl inomhusklimat samt driftskostnader.

Vi har ett gemensamt fläktsystem i vår BRF vilket för att en eventuell ny köksfläkt måste ha samma funktion som den ursprungliga för att inte orsaka olägenhet för grannarna. I den boendepärm som skall följa lägenheten finns våra fläktar, Franke Futurum beskriven. Observera att det inte är tillåtet att installer t ex en kolfilterfläkt då varje fläkt påverkar hela uppgångens flöde av luft. Här finns sidan som beskriver ventilation i bostadspärmen.  

Föreningen tillåter inte att värmepumpar eller luftkonditioneringsaggregat med utomhusdel installeras. All sådan eventuell utrustning måste finnas permanent inne i lägenheten.

 

Luftning av element.

Är ditt element inte jämnvarmt utan svalare upptill än nedtill kan det behöva luftas. Detta kan du med fördel göra själv. Du behöver bara en vanlig platt skruvmejsel och en trasa, handduk eller kopp. Öppna ventilen med skruvmejseln cirka ett halvt varv och låt eventuell luft pysa ut. När det slutat pysa och kommer vatten i ett jämt flöde skall du skruva åt ventilen igen.