Soprummet

Det är viktigt att hålla ordning och reda i soprummet. Det finns ingen anställd fastighetsskötare som städar soprummet och renhållningspersonalen från Renova gör det defintivt inte. Lämnar du saker på golvet så är det ingen annan än dina grannar som får ta hand om det. 

Sorteringsguide

Här finns anvisningar om vad som kan lämnas i resp kärl: Sorteringsguiden

Grovsopor

Kan medlemmar lämna på Göteborgs återvinningsstationer eller container som föreningen tillhandahåller 2 gånger per år. Antalet besök på återvinningsstationerna är numera obegränsade och du kommer in med ett giltigt körkort eller ett speciellt ÅVC kort som du kan erhålla enligt kommunens anvisningar

Farligt avfal

I soprummet finns det möjlighet att lämna hushållsbatterier och glödlampor i avsedda lådor på golvet. Dessa lådor töms av föreningen själv ca 2 ggr per år. Större batterier för MC och bilar hör hemma på återvinningscentralen. 2 ggr per år stannar farligt avfallsbilen vid Packhusplatsen/Kronhusgatan. Schema finns på: goteborg.se/farligtavfallbilen. Du kan också registrera dig för att få SMS när farligt avfallsbilen skall komma.


Kärl i soprummet

Typ  Kapacitet  Tömnings-frekvens Normal tömningsdag
Tidningar  1x370 liter  14:e dag  onsdag
Pappersförpackningar 2x660 liter   7:e dag onsdag
Plastförpackningar  2x660 liter  7:e dag torsdag
Metallförpackningar 1x300 liter   28:e dag torsdag
Färgade glasförpackningar  2x300 liter   14:e dag torsdag
Ofärgade glasförpackningar 1x300 liter    14:e dag torsdag
Restavfall 5x600 liter   7:e dag onsdag
Wellpapp 1xrullcontainer 500 liter  7:e dag  torsdag
Matavfall  5x140 liter   7:e dag tisdag

 

Påsar för matavfall
Påsar till matavfall finns tillgängliga i soprummet 

Container för grovsopor (ej farligt avfall)

Beställs av föreningen 2 gånger årligen och placeras framför porten Packusplatsen 4. I farligt avfall som alltså EJ får slängas i containern ingår gips, elektronik, vitvaror, impregnerat trä, möbler med stålfjädrar eller vajer, däck, dammande material som sågspån och matavfall.