BRF disponerar 3 parkeringsplatser mot Packhusplatsen 4A. Dessa platser är gemensamma och alla boende är välkomna att nyttja dem för tillfällig parkering. Tillfällig parkering innebär högst 60 minuter.

Platserna får utnyttjas av boende själva, vid leveranser av varor till fastighet och för containrar vid gemensamma aktiviteter som städdagar mm. Det är ej tillåtet för obehöriga eller besökande till boende att parkera på platserna. Då visst missbruk har förekommit har styrelsen anlitat Securitas för att bevaka efterlevnad av reglerna. Parkeringstillstånd skall vara fullt synligt vid parkering.

Var noga med att parkera inom de markerade vita linjerna så att alltid tre bilar kan få plats.