Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare, som ägs av föreningen.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att testa brandvarnaren regelbundet. Kontakta föreningen om brandvarnaren slutar fungera. 

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Lägenheten ska ha en brandsläckare och en brandfilt och dessa ägs av föreningen.

Grillning
Enbart elektrisk grill är tillåten av hänsyn till lukt och brandrisk. Inga öppna lågor! 


Brandfarliga vätskor
Brandfarliga vätskor, gaser & gasol eller särskilt lättantändliga föremål får inte förvaras inom BRF med undantag för mindre konsumentförpackningar av aceton, lampfotogen och liknande. 
I källarförråd får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

 

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.