Enligt stadgarna § 28 i BRF Hembygdens stadgar och bostadsrättslagens 7 kap §12 är medlem ansvarig för alla ledningar som tillhör den egna lägenheten fram tills de blir gemensamma med andra lägenheter, i vårt fall fram till rörstammen. Detta innebär praktiskt sett att om det är stopp i avloppet före avloppsledningen går in i rörstammen är det medlems ansvar att åtgärda det. Om du är säker på att problemet är före avloppet går in i rörstammen står det dig fritt att åtgärda själv eller anlita valfri fackman. Är ni osäkra på var problemet ligger eller bara tycker det verkar enklare kan ni med fördel göra felanmälan via hemsidan.  Vår tekniska förvaltare skickar då ut en fackman som löser problemet och samtidigt bedömer om problemet finns före det att avloppet går ut i rörstammen. Om felet är i rörstammen går kostnaden direkt till föreningen, annars faktureras medlemmen.

Om det inte finns en tidigare överenskommelse kan föreningen inte acceptera fakturor från tredje part för arbete på föreningens rörstam.

Detta förfarande är inget konstigt i sig och tillämpas av i princip av alla bostadsrättsföreningar som har "normalstadgar". Medlemmen är ansvarig för allt som tillhör lägenheten förutom brand och vattenskada såvida den inte uppstått genom eget vållande eller genom vårdslöshet. I bostadspärmen som skall följa med varje lägenhet finns en detaljerad beskrivning över vad föreningen resp medlem ansvarar för. Här finns en PDF av Bostadspärmen ifall den saknas.