Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Stefan Sundin

Packhusplatsen 4B
Tel 0705 503993

   

Sekreterare
Gunnar Gustafsson

Postgatan 1
Tel 0708 203046
  

      

Ekonomi
Tommy Randhem

Packhusplatsen 4A
Tel 0730 668480
 

 

Ledamot 
Leif-Olof Wallin

Packhusplatsen 4A
Tel 0703 409600
 

 

Suppleant 
Marie Nyström

Postgatan 3
Tel 0737 179797 
 

   
Suppleant 
Jan Carlström

Postgatan 3
Tel 0709 694388 
 
 
     

 

  

Valberedning

Sammankallande
Bo Elisson

Packhusplatsen 4A
Tel 0767 606095
 
   

     
Ledamot
Knut Simonsson

Packhusplatsen 4A
Tel 0707 644949