Fastighet

SBC Kundtjänst Tel. 0771-722 722 
Vardagar 07.00-21.00     
Felanmälan på webben (Du måste logga in med BankId för att komma till sidan för felanmälan hos SBC efter att ha tryckt på länken)

Obs! Om det är ett fel som som uppstått i lägenhet där medlem har ansvaret så kommer medlemmen att faktureras kostnaden.

Akuta fel

Fastighetsjour  031-80 24 24  
Akutsituationer efter kl 16.00 och på helger


Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Bredband, TV & Telefoni

 

Telenor Tel. 020 - 222 222
Vardagar 8-21, helger 9-21
E-post:  eller använd Telenors mejlformulär på deras hemsida.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring