Gemensamma aktiviteter

Städdag anordnas en lördagsförmiddag på våren och en på hösten.

På höstdagen finns en container att tillgå för att slänga större föremål.

Alla uppmanas deltaga i dessa övningar, dels för att hålla gemensamma ytor i gott skick, dels avslutar vi alltid med en kopp kaffe och en pratstund.

En trädgårdsgrupp har ansvaret för våra växter och utsmyckning av innegården. Är du i intresserad av att hjälpa till så kontakta någon i styrelsen.

Informationsutskick via mail från föreningen
För att underlätta arbetet och möjliggöra snabb spridning av information kommer Styrelsen att informera via mail till föreningsmedlemmarna. För att detta ska kunna ske ombeds ni skapa ett användarkonto på hemsidan, ifall ni inte redan har en inloggning.

I första hand en mailadress per lägenhet. De medlemmar som inte vill eller kan ta emot mail information kommer att kunna läsa information på anslagstavla i soprummet. Styrelsen följer den nya dataskyddsförordningen som trätt i kraft, GDPR. Syftet med GDPR är att förstärka och förtydliga medlemmars rättigheter rörande behandling av personuppgifter.