Hembygden var namnet på ett hotell som idag utgör en del av vår brf.

BRF Hembygden består av fem huskroppar, från fyra århundraden. Smedjegatans ursprung är från 1700-talet, Postgatans från 1897, Packhusplatsen från 1898 och den nybygda delen på innergården från år 2004. 1910 ombildades en byggnad till hotell Hembygden varifrån bostadsrättsföreningen hämtat sitt namn. 2 av huskropparna tillhör de 100 mest historiska husen i Göteborg enligt en inventering från 2002 av Göteborgs stad. Smedjegatan 3 var känd som Holtermanska baracken, först för ett garnisonsregemente och seda kom det i grosshandlaren Martin Holtermans händer och donerades till staden som fattigvårds- och arbetsinrättning 1806 under namnet "Arbetshuset".

GP har skrivit om detta under: 

2002 genomförde JM en genomgripande renovering och tillbyggnad och föreningen bildades.

Smedjegatan, fick sitt namn av smedjor som användes för att bygga befästningen Göteborg, började bebyggas redan 1621 och är en av stadens äldsta gator.

Postgatan fick sitt namn 1895, dessförinnan hette den Sillgatan, men fick så dåligt rykte som emigranternas gata att husägarna krävde en namnändring.

Packhusplatsen fick sitt namn 1883 efter ett tull- och pack-hus som stod här vid kajen.

Hotell Hembygden bytte namn till Hotell Strand 1931 och lades ned 1945.