Nyheter

Nyheter

Föreningens kalender
Detta

 

Farligt avfall-bilen 6/10

Oktober 6, 2022, kl 17:00 - 17:45 - Farligt avfall-bilen står i korsningen Packhusplatsen/Kronhusgatan.

Städdag 29/10

Oktober 29, 2022, kl 10:00 - 12:00 - med efterföljande förtäring för deltagarna. Container för grovsopor tillgänglig.

Adress
Postgatan 3, 411 13 Göteborg
E-post
Webb
https://www.brfhembygden .se