Nyheter

Nyheter

Föreningens kalender
Detta

Återvinningspråmen kommer till Skeppsbron 28/5

Maj 28, 2022, kl 10:00 - 12:00 - i Kungsgatan/Surbrunnsgatans förlängning

Adress
Postgatan 3, 411 13 Göteborg
E-post
Webb
https://www.brfhembygden .se